arteriola, pl. arteriolae

[NA]. Syn: arteriole.

Origin

[Mod. L. dim. of arteria, artery]

arteriola glomerularis afferens

arteriola glomerularis efferens

arteriola macularis inferior

arteriola macularis superior

arteriola medialis retinae

arteriola nasalis retinae inferior

arteriola nasalis retinae superior

arteriolae rectae

arteriola temporalis retinae inferior

arteriola temporalis retinae superior