anteromedial thalamic nucleus

Syn: nucleus anteromedialis[NA]. See: anterior nuclei of thalamus.


<< atreto-   axerophthol >>